POLETNA ŠOLA KEMIJE

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje bo za tiste osnovnošolce, ki gredo v šolskem letu 2013/2014 v deveti razred, organizirana Poletna šola kemije, kjer se bodo udeleženci skozi poskuse seznanili z osnovnimi zakonitostmi kemije. Delo bo eksperimentalno, računanja skorajda ni.

Poletna šola kemije se bo začela v sredo, 28. avgusta 2013, in se nadaljevala v četrtek, 29. avgusta 2013, ter v  petek, 30. avgusta 2013, vsak dan od 8.45 do 11.25 pod mentorstvom učitelja kemije A. Medveša.

Vsi zainteresirani »kemiki« – bodoči devetošolci – pošljite elektronsko sporočilo na aleksander.medves@gess.si in se prijavite. Veselimo se druženja z vami!
***************************************

UČITELJSKO POSLANSTVO

Spomini na osnovnošolske in srednješolske  klopi so večinoma del vsakega človeka. Prepletajo se s prvimi črkami, s knjigami, z ukradenimi pogledi na šolskih hodnikih, s prvo ljubeznijo, z učitelji … S prijetnimi in tudi z neprijetnimi dogodki. Ti gredo največkrat v pozabo, tako da ostanejo le lepi, nikoli pozabljeni …

Na naši šoli smo ponosni na nekdanje dijake, ki znajo prijetne spomine, dogodke, tudi po končanem šolanju, še vedno deliti z nekdanjimi učitelji. Tako je tudi Grega Smrkolj, novi doktor ekonomije, pred dnevi prijetno presenetil in opomnil, da so lahko del lepih in prijetnih spominov – učitelji. V doktorski dizertaciji, s področja industrijske ekonomije, ki jo je uspešno zagovarjal na Univerzi v  Amsterdamu, se je še posebej zahvalil Stanku Mikliču, Branku Đorđeviću, Gabrijeli Blaznek in Vandi Macerl, ki so mu v času srednješolskega izobraževanja, tako kot ostali učiteljski zbor, nudili podporo, predvsem pa verjeli v dijaka, ki si je z veliko delavnostjo in z vztrajnostjo tlakoval pot navzgor. Seveda smo se zahvalili za lepe misli in mu zaželeli še veliko uspehov ter izzivov na novi poti.

Novo šolsko leto 2013/2014 se bo na GESŠ Trbovlje tako začelo še z večjim elanom, z novo motivacijo, da na nas mislijo nekdanji ekonomski tehniki in gimnazijski maturanti, danes pa ugledni in uveljavljeni profesorji, znanstveniki, zdravniki, doktorji … Ponosni smo, da smo bili, in smo še vedno, del njihovih spominov! Učiteljsko poslanstvo ni samo puhla besedna zveza. Nekateri ga tudi živimo in v tem duhu ustvarjamo!

SARA, JANJA, BARBARA

No, pa smo dočakali tudi uradno seznanitev z novo točkovno oceno naše maturantke. Z velikim veseljem objavljamo, da se je naši zlati maturantki, Janji Stošicki, v krogu najboljših, pridružila še Barbara Švagan. Tako imamo na GESŠ Trbovlje kar tri zlata dekleta: Janjo Stošicki in Barbaro Švagan na splošni maturi ter Saro Pusnovik na poklicni maturi. Bravo, dekleta!

 

ZNANOST KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Med 8. in 18. julijem so se štirje dijaki naše šole, skupaj z dvajseterico izbrancev iz celotne Slovenije, udeležili raziskovalnega dela, ki je v okviru projekta NGRVŽ (Nova generacija raziskovalcev ved o življenju) potekal na kemijskem inštitutu oz. na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Našo šolo sta v tem projektu zastopali dve skupini.

Prvo  skupino sta sestavljala Rok Medveš in Selma Salihović, ki sta na kemijskem inštitutu, pod mentorstvom dr. Mateje Manček Keber in prof. Aleksandra Medveša, raziskovala vpliv onesnaževalcev v zraku na občutljivost na mikrobne okužbe (mikrobiologija in imunologija).

Druga skupina, v sestavi Ajde Herman in Tese Klenovšek,  pa je pod mentorstvom Matjaža Ravnikarja in prof. Irene Lavrač  na fakulteti za farmacijo določevala  vsebnost alkaloidov v makovih semenih in makovih glavicah (naravoslovno-matematične vede).

V času 10-dnevnega  raziskovanja so bili udeleženci projekta nastanjeni v Dijaškem domu Vič. Kljub natrpanemu urniku (laboratorijsko delo je trajalo tudi do 8 ur dnevno) so organizatorji poskrbeli tudi za druženje in sprostitev mladih raziskovalcev, bodisi s spoznavnim večerom bodisi z izletom z ladjico po starem delu Ljubljane.

No, čeprav je 18. julij že nekaj časa za nami, pa se za naše mlade raziskovalce delo še ni povsem zaključilo. Pridobljena teoretična znanja in rezultate eksperimentalnega dela morajo namreč v naslednjih mesecih urediti v kvalitetno raziskovalno nalogo ter slednjo zastopati na različnih tekmovanjih.

Tabor_NGRVZ_2