“VESELIMO TOREJ SE …”

Je čas učenja in je čas veselja. Danes je čas, namenjen izključno radosti, proslavljanju, saj so maturanti GESŠ Trbovlje znova dokazali, da so najboljši. Obrestovalo se je! Učenje, namreč! In z njim povezano znanje! Več kot uspešno so zaključili šolsko leto 2013/2014, saj so splošno maturo opravili vsi naši dijaki.

Najboljši? Odlični? Peter Adamič, Tim Žlak in Črt Dragar so imena letošnjih zlatih maturantov.  Vsem maturantom čestitamo za opravljeno maturo, zlatim izrekamo še posebno pohvalo. Posebne čestitke pa izrekamo Petru, ki je zbral kar vseh 34 točk.

Prišel je torej čas slovesa. In prišel je čas uživanja! Naj bo poletje 2014 vaše, dragi maturanti!

Iskrene čestitke in srečno na novi poti!

Jelena Keršnik,

ravnateljica

RAZISKOVALNE NALOGE PROJEKTA NGRVŽ

Na kemijskem inštitutu in Fakulteti za farmacijo Ljubljana je v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju od 26. 6. do 11. 7. 2014 potekalo srečanje mladih raziskovalcev. V tem času so dijaki iz cele Slovenije opravljali raziskovalne naloge. Iz GESŠ Trbovlje sta Anže Vozelj in Jerneja Nimac, pod mentorstvom dr. Darjana Andrejca, opravila eksperimentalni del naloge z naslovom Ovrednotenje jakosti različnih kvasnih promotorjev s pomočjo molekularno-bioloških tehnik.

Namen te raziskovalne naloge je ovrednotiti jakost izražanja proteina pod različnimi kvasnimi promotorji. To sta dosegla s tem, da sta v isti vrsti kvasovk izrazila isti protein pod različnimi promotorji in nato s pomočjo različnih molekularno-bioloških tehnik ocenila količino izraženega proteina.

Zadnji dan sta nalogo tudi uspešno predstavila.

Aleksander Medveš,

mentor na GESŠ Trbovlje

RN_NGRVZ_1_14 RN_NGRVZ_2_14 RN_NGRVZ_3_14

EKONOMSKI TEHNIKI USPEŠNO OPRAVILI POKLICNO MATURO

Še ena generacija ekonomskih tehnikov je uspešno zaključila šolanje na naši šoli. Danes smo razglasili rezultate poklicne mature in z veseljem sporočamo, da jo je opravilo več kot 90 %  naših dijakov. Vsem iskreno čestitamo. V teh štirih letih so se velikokrat izkazali in prepričani smo, da bodo znanje in spretnosti, pridobljene v času šolanja, znali dobro unovčiti.

Srečno, maturanti 2014!

Jelena Keršnik,

ravnateljica

Podelitev_1 Podelitev_2

VABILO NA PODELITEV POKLICNE MATURE

Kandidati in kandidatke boste z uspehom na spomladanskem izpitnem roku poklicne mature 2014 seznanjeni v ponedeljek,  7. 7. 2014, ob 8.30. Dijaki in dijakinje 4. e v učilnici 23, odrasli v pisarni 38.

Slavnostna podelitev spričeval in obvestil o uspehu bo v učilnici 17 ob 9.00.

Boštjan Kosec,

tajnik ŠMK PM