EKOLOŠKI DAN

V petek, 20. 4. 2018, se je za dijake 1. in 2. letnika Ekonomskih tehnikov izvedel Ekološki dan. Gospa Vlasta Medvešek Crnkovič nam je predstavila ravnanje z odpadki v Zasavju ter delovanje čistilne naprave. Nato smo si ogledali Regijski center Unično – CEROZ (Center za ravnanje z odpadki) in Centralno čistilno napravo Trbovlje.

Dan se je zaključil z zapisom novih spoznanj.

Več slik je na povezavi.

A. Medveš

Dodaj odgovor