Gimnasium Scheinfeld in GESŠ Trbovlje – četrt stoletja izmenjave

V GESŠ Trbovlje  smo aprila letos izvedli že 25. izmenjavo gimnazijcev iz Trbovelj in Scheinfelda. Ta nadvse častitljiv jubilej smo proslavili na zaključni prireditvi letošnje izmenjave. Ravnateljica GESŠ Trbovlje, Jelena Keršnik, je poudarila velik pomen dolgoletnega partnerstva z nemško gimnazijo. Dijaki so nastanjeni pri družinah, zato na avtentičen način spoznajo naš način življenja. Šola za gostujoče dijake pripravi program s poukom pri različnih predmetih, ki ga popestrijo s športnim druženjem, z ogledi Trbovelj in okolice ter z izleti po Sloveniji. Mednarodna izmenjava, kot smo jo zastavili v GESŠ Trbovlje, že od vsega začetka nudi veliko več, kot le popestritev pedagoškega dela. Dijaki preizkusijo avtentično sporazumevanje v tujih jezikih – za slovenske dijake je zlasti pomembna uporaba nemščine v praksi, razvijajo komunikacijska znanja in medkulturno dojemanje druge dežele, ljudi ter njihove kulture. Ob tem pomembno razvijajo socialne veščine, samozavest, samostojnost in toleranco do drugačnega. Navežejo se številne vezi in mnoga prijateljstva, ki ostanejo za vedno. Zaključka letošnje izmenjave se je udeležila tudi trboveljska podžupanja Maja Krajnik. V svojem nagovoru je povedala, da izmenjavo pozna, ker je bila pred leti soudeležena kot mama dijakinje. Za celo družino je bila to velika in pozitivna izkušnja, predvsem pa nepozaben dogodek. Izmenjava ne povezuje le izobraževalnih ustanov, temveč tudi obe mesti in lokalni skupnosti. Preko izmenjave nemški dijaki, njihovi starši ter učitelji spoznavajo naše okolje, našo kulturo in zgodovino. To je pomembno za še večjo prepoznavnost Trbovelj, Zasavja in Slovenije.

 

Projekt izmenjave dijakov teče že od leta 1994. Na 25. obletnico tega mednarodnega projekta smo v GESŠ Trbovlje zelo ponosni. Le tri leta po osamosvojitvi, ko se je Slovenija še uveljavljala v mednarodnem prostoru, smo v Trbovljah sprejeli izziv in izpeljali prvo izmenjavo s severnobavarsko gimnazijo iz Scheinferlda. Pogumno in z navdušenjem smo posadili drevo mednarodnega prijateljstva. Že 25 let ga pazljivo negujemo, zato marljivo raste in se razvija. V njegovi krošnji gnezdijo spomini 1205 dijakov. Nanje so vezani številni vtisi gostoljubnih družin, ki so bile pripravljene za en teden temu projektu ponuditi svoj dom. Hkrati z izmenjavo dijakov teče tudi »izmenjava« profesorjev in ravnateljev. Kolegialna pripravljenost za sodelovanje v projektu in ustvarjalna vnema sta prisotni od vsega začetka in sta neizmerni še danes.

 

Mentorji letošnje izmenjave so bili profesorja iz Scheinfelda,  Peter Reus in Thomas Seitz, ter profesorici Marjetka Kafel in Alenka Arh Šmuc. Profesorji mentorji izmenjave, ki v ta projekt že 25 let vlagajo veliko dela, so bili deležni posebne pohvale. Iz Scheinfelda je v izmenjavi sodelovalo veliko različnih mentorjev, medtem ko slovensko stran bolj zaznamuje kontinuiteta. Pooseblja jo mentorica Marjetka Kafel, profesorica nemškega jezika v GESŠ Trbovlje, za katero je, kot je povedal g. Wolfram Schröttel, ravnatelj Gimnazije Scheinfeld »… četrt stoletja izkušenj, četrt stoletja neutrudnega angažmaja in četrt stoletja srčnega dela.«

 

Srčnost, neutrudno delo in nesebično sodelovanje ter pripravljenost družin so zagotovila, da bo mednarodna izmenjava tekla še naprej in da se bo drevo prijateljstva košatilo še mnogo let.

 

Marjetka Kafel,

vodja projekta Mednarodna izmenjava dijakov z Gimnazijo Scheinfeld

Dodaj odgovor